Снимка Пазар на купувачаКупувачът е най-ухажваната страна във всяка пазарна икономика, при това колкото по-висока е стойността на неговата покупка, толкова повече внимание и преференции той получава. Всеки пазар зависи до голяма степен основно от купувачите – без тях той просто не може да съществува. Българският имотен пазар обаче подкрепя предимно продавачите на имоти и отделя по-малко внимание на купувача – у нас липсват имотни агенции и брокери, както и специализирани имотни сайтове, които обслужват единствено и само купувачите и никога не работят за продавачите. Народната поговорка – който плаща, той определя музиката, подсказва, че е време да се обърне практиката търсещите имот да са активна страна, а продаващите пасивна. Този сайт за купувач на имот в София, използва асиметрична пазарна стратегия, при която продавачите отправят своите имотни предложения към купувача, при условие, че същите отговарят в максимална степен на неговите критерии. На основа на мащабно търсене в съществуващи сайтове, портали и форуми, в огромното пространство на Интернет, в социалните мрежи, в печатни източници, както и чрез мобилни комуникации, ние издирваме и информираме тези продавачи за вашия потенциален интерес към техния имот. Разбира се, не можем да гарантираме, че със сигурност ще намерим точно търсената от вас собственост (възможно е или такава да няма на пазара в момента, или ценово да не отговаря на вашите възможности!), но можем да ви обещаем, че ще открием максимум подходящи и близки до вашето търсене пазарни наличности.