Софийски имотен пазарУспешната покупка на имот в столицата предполага добро познаване на Софийски имотен пазар. Този пазар е ориентиран обаче основно към продавачите на имоти, което поставя купувача в по-неравностойно положение. Всеки купувач има свои виждания, очаквания, представи и предпочитания за търсения от него имот в София. Често те са нереалистични, но с използването на този сайт, купувачите биха могли да открият имоти, най-близки до техния идеал и финансови възможности, понякога правейки компромис с по-маловажни за тях критерии.

Софийски имотен пътеводител е специализиран сайт, посветен изключително на купувачите на имот в столицата. В него няма представяне на продавани имоти, но може да откриете възможност самите продавачи да предложат активно това, което отговаря на прецизно дефинираното ви търсене. Различно тук е използването на почти всички възможни канали за достъп до актуална налична информация в целия спектър продавани Софийски имоти – жилищни, вилни, търговски, административни, индустриални. Добрият маркетинг е гаранция за успеха на всяка имотна сделка и прилагането на нови информационни технологии позволява със сравнително нисък разход на средства, купувачите да получат най-широк избор възможности за подходящ за тях имот. Нашият двадесетгодишен опит в маркетинга и фирмените комуникации е помогнал на хиляди за установяване успешни контакти с техни потенциални клиенти.